ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ (C-06)

เผยเเพร่เมื่อ 651 เข้าชม

ระชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ (C-06) วันที่ 12/10/65 เวลา 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meetingเอกสารประกอบการประชุม การปรับข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ Snapshot