ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ U2T for BCG วันที่ 24 สิงหาคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ 884 เข้าชม

ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ U2T for BCG วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10
1. Power Point นำเสนอที่ประชุม ดาวน์โหลด
2. สรุปผลการกรอกข้อมูล CBD ดาวน์โหลด
3. ผลเบิกจ่ายโครงการ U2T ดาวน์โหลด
4. รายการโครงการ U2T ดาวน์โหลด