ขอแสดงความยินดี กับทีม U2Tตำบลแพด รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Hackaton ระดับภาค

เผยเเพร่เมื่อ 640 เข้าชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอแสดงความยินดี กับทีม U2Tตำบลแพด สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Hackaton ระดับภาค ด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยจะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป    (ตัวแทนหนึ่งเดียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สุดยอดมากๆค่ะ)