ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ 1089 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุม U2T for BCG วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ U2T for BCG ดาวน์โหลด

ประเด็นเพิ่มเติม เอกสาร Click-off 1  ก.ค. 65 รวม Hackathon  ดาวน์โหลด