คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 499/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานโครงการ U2T for BCG รอบที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ 730 เข้าชม

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 499/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานโครงการ U2T for BCG รอบที่ 2