ประกาศรับสมัครโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง
โควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบ 2

เผยเเพร่เมื่อ 1663 เข้าชม

ประกาศรับสมัครโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบ 2 รับสมัคร 27- 28 มิ.ย. 65 (เริ่มงาน 1 ก.ค.-ก.ย. 65)

ด่วน!!! รับสมัครงาน 112 อัตรา (รอบ 2) ม.ราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครบัณฑิตและประชาชนทั่วไป ร่วมทำงานโครงการ U2T for BCG (33 ตำบล) รับสมัคร 27- 28 มิ.ย. 65 (เริ่มงาน 1 ก.ค.-ก.ย. 65)

ดูรายละอียดเพิ่มเพิ่ม https://www.snru.ac.th/index หรือ https://u2t.snru.ac.th/

ลิงก์สมัครออนไลน์ https://u2tbcg.com/

ผู้สมัครเดิม (ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบ 1) สามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนตำบลได้เลย