ประชุมหารือจัดทำโครงการส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางจัดจำหน่าย Online

เผยเเพร่เมื่อ 509 เข้าชม

ประชุมหารือจัดทำโครงการส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางจัดจำหน่าย Online
เอกสารหมายเลข 1 หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2   จำนวนตำบลที่เข้าร่วมส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการฯ ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กำหนดส่งวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566) ดาวน์โหลด