โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

เผยเเพร่เมื่อ 583 เข้าชม

โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCGวันที่ 24 ม.ค. 66 ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า จ.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ชาคริต ชาญชิดปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน จ.สกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร
***

เลขานุการ รมว.อว. ลงพื้นที่ จ.สกลนคร ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ U2T for BCG
.
24 มกราคม 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ดร.ดนุช กล่าวว่า โครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้คนในชุมชนได้ค่อนข้างมาก โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหน่วยงานภายใน เช่น คลินิกเทคโนโลยี และ UBI ที่มีภารกิจในการเข้าเยี่ยมชุมชน จึงนำมาผนวกรวมเข้ากับโครงการ U2T for BCG เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์เข้าสู่ชุมชนและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โครงการในวันนี้มีผู้เข้าร่วมจาก 21 ตำบล เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดย ดร.ดนุช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโครงการในวันนี้จะทำให้เกิดการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิด ระดมความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และชุมชนให้ได้อย่างมากที่สุด
ด้าน ผศ.ชาคริต กล่าวว่า โครงการ U2T for BCG เข้ามามีบทบาทสร้างงานให้ชาวบ้านในชุมชนหลากหลายตำบล ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เกิดเศรษฐกิจใหม่ ขยายเศรษฐกิจเดิม สร้างฐานผู้บริโภครายใหม่ผ่านการประสานงานของกระทรวง อว. และ อว. ส่วนหน้า
ภายในงานดังกล่าวได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาสินค้าต่อไป ทั้งนี้ในช่วงบ่ายได้มีการเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ กับกิจกรรม “U2T Live เปิด Shop” ให้ผู้ประกอบการได้แนะนำผลิตภัณฑ์ของตนเอง และแนะนำช่องทางการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อขยายตลาดสู่ผู้บริโภครายใหม่ เกิดเป็นรายได้เข้าสู่ชมชน รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม