การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน U2T for BCG

เผยเเพร่เมื่อ 522 เข้าชม
กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ U2T for BCG
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น. – 12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชี้แจง ม. ขยายเวลา 9 ธ.ค. 65