คณะกรรมการประจำตำบล สัมภาษณ์ (ออนไลน์) ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG รอบที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2565

เผยเเพร่เมื่อ 456 เข้าชม

คณะกรรมการประจำตำบล สัมภาษณ์ (ออนไลน์) ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG รอบที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2565วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการค้ดเลือกแต่ละตำบลทั้ง 51 ตำบล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG จำนวน 755 คน ผ่านระบบสื่อออนไลน์ โดยมีการแบ่งการสัมภาษณ์ของแต่ละตำบล เป็นรอบๆละ 5 ที เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป